Zwarte stern met jongen. 19 juli 2022.

Zwarte Stern met jongen. De vogels hebben een voorkeur voor moerasachtige gebieden met ondiep water. Op deze plek gebruiken ze de nestvlotten die er liggen. Begin juli hebben ze jongen, die door elke stern gevoerd lijkt te worden. De zwarte stern is in 2004 als bedreigd op de Nederlandse Rode Lijst gezet. Ze verschijnen rond 1 mei, nestelen jaarlijks op dezelfde plekken en gaan tegen half augustus alweer terug naar Afrika.

En daar wordt weer een libel gevoerd aan het jong

En daar wordt weer een libel gevoerd aan het jong van de stern

© Alle foto`s: raymsfotosite.nl

Het jong weet wel raad met deze libel

Een volwassen exemplaar neemt even rust tussen het voeren in.

Een volwassen exemplaar neemt even rust

Een volwassen exemplaar neemt even rust tussen het voeren in.

Zwarte stern brengt voedsel aan dit jonge sterntje.

Goed inspelen en afdrukken op het moment dat de ouders het jong komen voeren.

Prachtig deze jonge vogel die gelijk weet wanneer er voedsel aankomt

Prachtig deze jonge vogel die gelijk weet wanneer er voedsel aankomt

Prachtig om die kleintjes te zien. De oudere sternen voeren iedereen.

Prachtig om die kleintjes te zien. De oudere sternen voeren iedereen.

Een juveniel jong oefent alvast wat

Anderhalve week later zijn de jongen al flink gegroeid.

Juveniele sternen worden gevoerd

Echter worden ze nog steeds volop gevoerd door de ouders.

Zwarte stern voert zijn jong met een libel

Zwarte stern voert zijn oudere jong nog steeds met een o.a. libellen.

Zwarte stern voert zijn jong met een libel

De iso-waarde moet opgeschroefd worden, om de vogel scherp vast te leggen.

Zwarte sternen, een meeuwen-soort.

Begin vorige eeuw waren de vogels talrijk aanwezig in ons land. Inmiddels is er nog maar 1/5 van de grootte van die populatie over. Ze hebben echter een enorm groot verspreidingsgebied en daardoor is de kans op uitsterven gering. De vogel heeft een voorkeur voor moerasachtige gebieden met ondiep water. Dichte vegetatie van de drijvende nestvlotten of krabbenscheer dienen als nestelgelegenheid. Het voedsel bestaat uit insecten, larven en vis. Op de hoogte blijven van nieuws en blogposts? Vul dan onderaan het formulier in. Meer foto`s op de vogelpagina, of kijk bijvoorbeeld bij mijn ijsvogels.