Ijsvogels.

Ijsvogels zijn water minnende vogels uit de familie van ijsvogels (Alcedinidae). Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook zeer schuw. 

De ijsvogel is een viseter en is sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromend water. Het gaat steeds beter met de ijsvogel, al zal deze koude winter van 2021 ze niet goed doen. Ondanks zijn naam kan hij een strenge winter vaak niet overleven. Het mannetje herken je aan de (bijna) geheel zwarte snavel. De onderkant van de snavel van het vrouwtje is geheel oranje. 

Ijsvogels zijn prachtig!  Hier een ijsvogel met een gevangen garnaal. Ze eten niet alleen vis.

Een ijsvogel vrouwtje met een gevangen garnaal. Ze eten niet alleen vis maar ook kleine kikkers en kikkervisjes.

© Fotografie raymsfotosite.nl

Ijsvogels zijn zo snel. Een ijsvogel met een vis in haar bek op weg om die aan haar jongen te voren.

Een ijsvogel met een vis in haar bek, op weg om die aan haar jongen te voeren. 

Duikende ijsvogel in het water.

Ijsvogels zijn zo ontzettend snel. Het moet nog beter kunnen, maar ze duiken steeds op een ander plekje.

Ijsvogels.

Een ijsvogel kan ongeveer 15 jaar worden. Door de hoge sterftecijfers in het eerste levensjaar, ligt de gemiddelde leeftijd eerder op 2 jaar. Natuurlijke vijanden van de ijsvogel zijn de boomvalk, sperwer, bunzing, hermelijn en rat. Ze komen voor bij stromend en stilstaand zoet water met voldoende vis, begroeiing en een steile wand of boomkluit om een nest in te graven. De ijsvogel heeft vaak 2-3 legsels per jaar met 4 tot 8 eieren.

Ijsvogel met een gevangen vis. Dit is het vrouwtje.

Vroeg in de ochtend heeft deze ijsvogel een vis in haar bek om die aan haar jongen te voeren. 

Ijsvogel met een stekelbaars

Een ijsvogel met een gevangen stekelbaars die tevergeefs tegen spartelt. 

Ijsvogels poetsen hun veren met regelmaat. Het vrouwtje is hier druk bezig om haar verenkleed op orde te houden.

Ijsvogels poetsen regelmatig hun veren. Het mannetje is hier druk bezig zijn verenkleed op orde te houden.

Broedperiode.

De broedperiode van ijsvogels is van eind maart tot begin augustus. Het broeden neemt 18 tot 21 dagen in beslag en het uitvliegen van de jongen is na 23 tot 27 dagen. Als ze eenmaal hebben leren vissen, worden ze door de ouders verjaagd naar een ander gebied. 

Het mannetje is hier druk bezig om zijn verenkleed in orde te houden.

Het ijsvogel mannetje, nog steeds bezig om zijn verenkleed in orde te brengen.

Ook het mannetje heeft een vis gevangen. Afwisselend met het vrouwtje passen ze op de jongen.

Ook het mannetje heeft een vis gevangen. Afwisselend met het vrouwtje passen ze op de jongen.

Ijsvogel met visje. Dit visje leeft nog, en wordt eerst tegen de tak dood gemept.

Dit visje leeft nog, en wordt eerst tegen de tak dood gemept.

Een ijsvogel in een statige houding.

Het mannetje kijkt zeer oplettend om zich heen.

Ondanks dat ik al jaren eens in de zoveel tijd ijsvogels fotografeer, heb ik nog steeds geen paring kunnen fotograferen. Ook een mooie vis-overdracht moet ik nog vast zien te leggen. Zo blijft er altijd wat te wensen over, maar de aanhouder wint. Meer vogels en andere foto`s van ijsvogels van mij vindt u hier. Een externe site met informatie en prachtige foto`s vindt u hier