Ijsvogels.

Ijsvogels zijn water minnende vogels uit de familie van ijsvogels (Alcedinidae). Het is een opvallende verschijning door zijn afstekende blauwe en oranje kleuren, maar ook zeer schuw. De ijsvogel is een viseter en sterk aan water gebonden. Zijn voorkeur gaat uit naar stromend water.

Ijsvogels zijn prachtig!  Hier een ijsvogel met een gevangen garnaal. Ze eten niet alleen vis.

Een ijsvogel vrouwtje met een garnaal. Ze eten ook kleine kikkers en kikkervisjes.

© Fotografie raymsfotosite.nl

Ijsvogels zijn zo snel. Een ijsvogel met een vis in haar bek op weg om die aan haar jongen te voren.

Een ijsvogel met een vis in haar bek, op weg om die aan haar jongen te voeren. 

Duikende ijsvogel in het water.

Ijsvogels zijn zo ontzettend snel. Het moet nog beter kunnen, maar ze duiken steeds elders.

Ijsvogels.

Een ijsvogel kan 15 jaar worden. Door hoge sterftecijfers in het 1e levensjaar, ligt de leeftijd eerder op 2 jaar. Natuurlijke vijanden zijn boomvalk, sperwer, bunzing, hermelijn en rat. De ijsvogel heeft vaak 2-3 legsels per jaar met 4 tot 8 eieren.

Vroeg in de ochtend heeft deze ijsvogel een vis in haar bek om die aan haar jongen te voeren.

Vroeg in de ochtend heeft deze ijsvogel een vis in haar bek om die aan haar jongen te voeren. 

Duikende ijsvogel in het water.

Ijsvogels zijn zo ontzettend snel. Het moet nog beter kunnen, maar ze duiken steeds elders.

Herkenning.

Het gaat steeds beter met de ijsvogel, al doen koude winters hem niet goed. Hij kan een strenge winter vaak niet overleven. Het mannetje herken je aan de (bijna) geheel zwarte snavel. De onderkant van de snavel van het vrouwtje is geheel oranje. 

Ijsvogel met een stekelbaars

Een ijsvogel met een gevangen stekelbaars die tevergeefs tegen spartelt. 

Ijsvogels poetsen hun veren met regelmaat. Het vrouwtje is hier druk bezig om haar verenkleed op orde te houden.

Ijsvogels poetsen regelmatig hun veren. Het mannetje is hier druk bezig zijn verenkleed op orde te houden.

Broedperiode.

De broedperiode is van eind maart tot begin augustus. Het broeden neemt 18 tot 21 dagen in beslag, en het uitvliegen van de jongen is na 23 tot 27 dagen. Als ze eenmaal kunnen vissen, worden ze door de ouders verjaagd. 

Het mannetje is hier druk bezig om zijn verenkleed in orde te houden.

Het ijsvogel mannetje, nog steeds bezig om zijn verenkleed in orde te brengen.

Ook het mannetje heeft een vis gevangen. Afwisselend met het vrouwtje passen ze op de jongen.

Ook het mannetje heeft een vis gevangen. Met het vrouwtje past hij op de jongen.

Ijsvogel met visje. Dit visje leeft nog, en wordt eerst tegen de tak dood gemept.

Dit visje leeft nog, en wordt eerst tegen de tak dood gemept.

Een ijsvogel in een statige houding.

Het mannetje kijkt zeer oplettend om zich heen.

Visoverdracht.

Helaas heb ik nog geen paring kunnen fotograferen. Ook een mooie vis-overdracht niet. Zo blijft er wat te wensen over. Meer vogels van mij vindt u hier. Dit is overigens ook een prachtige website. Op de hoogte blijven van nieuwe blogs en info? Vul dan onderaan de pagina het formulier in. Volgende blog: Jonge vos.