Koereigers.

Koereigers. 24 oktober 2018

Koereigers, Ik heb er ooit maar 1 gezien, en toen had ik geen telelens bij me. De koereiger is een kleine witte reiger-soort. De koereiger geldt als een zeldzame en onregelmatige broedvogel. In het broedseizoen zijn zijn borstveren en zijn kruin bruiner. Deze zijn gefotografeerd in oktober, en dan is de vogel zo goed als wit. Bizar dat ik op deze plek wel 7 koereigers zag! Als de koeien verder weg gingen staan, gingen de koereigers met hen mee.

Koereigers. Een koe met een koereiger op zijn lijf, en 2 ernaast.

3 koereigers. Leuk dat er 1 op de koe zelf ging zitten.

Alle foto`s © raymsfotosite.nl

Koereigers. Het kon de koe weinig schelen dat de koereiger op hem zat.

Het kon de koe weinig schelen dat de koereiger op hem zat.

Een koereiger die een kikker vangt. Ik hoorde de kikker gewoon schreeuwen!

Een koereiger die een kikker vangt. Ik hoorde de kikker gewoon schreeuwen!

Een koereiger die even de veren opschud.

Een koereiger die even de veren opschud.

Leuk zo`n waarneming van koereigers. Zo zie je er in al die jaren maar 1, en zo zie je er 7 bij elkaar. Ze schijnen vaker op deze plek te komen. Ze zaten enkel bij deze koeien overigens, en niet bij onze normale koeien.

Koereigers zijn buiten het broedseizoen zo goed als egaal wit.

Een koereiger is buiten het broedseizoen zo goed als egaal wit.

Hopelijk kom ik ze in het broedseizoen nog eens tegen, als de borst, kruin en mantel lichtbruin verkleurd zijn. Maar hier ben ik ook al dik tevreden mee. Van oorsprong komt de soort uit Afrika en bewoonde daar draslanden, cultuurland en graslanden. De vogel heeft zich sinds het begin van de twintigste eeuw (waarschijnlijk op eigen kracht) verspreid over Zuidwest-Europa en is in de jaren 1930 ook de Atlantische Oceaan overgestoken, en heeft zich binnen 40 jaar via Zuid-Amerika over dit continent in zowel zuidelijke als noordelijke richting, tot in Noord-Amerika uitgebreid.

De koereiger broedde in 1968 voor het eerst in Zuid-Frankrijk. De documentatie over de eerste waarnemingen van koereigers in Nederland in de jaren 1960 zijn enigszins “vervuild” door waarnemingen van vogels die afkomstig zijn uit gevangenschap. Tussen 1973 en 1996 werd de vogel 84 keer waargenomen, waarvan 57 waarnemingen tussen 1980 en 1996. In 1998 vond een kleine invasie plaats met zeker 20 exemplaren; in dat jaar broedde de eerste koereigers in Nederland (op Oostvoorne).